Free shipping on order over €99

Séideán Sí Fourth Class Kit

130.00

Description

An Pacáiste Iomlán: Rang 4 €130

The Séideán Sí Fourth Class Kit contains all the following items: and would be an excellent resource for fourth class teachers across all primary schools.

The Kit contains all the following items:

Leabhar an Oide F (Fillteán)

• Ceachtanna bunaithe ar théamaí an Churaclaim

• Moltaí maidir le húsáid an úrscéil sa rang

• Moltaí maidir le húsáid na ‘ líochta sa rang

• Ceachtanna ábharbhunaithe – treoir don mhúinteoir

• Ceachtanna ábharbhunaithe – ábhar don dalta

• Tráth na gCeist

• Dlúthdhiosca Leabhar an Oide F

• Teimpléid Éagsúla

Dlúthdhiosca 1 & 2 (Scéalta, Sceitsí agus Tuairisc) Leagan Ultach, Leagan Muimhneach agus Leagan Connachtach

Fite Fuaite (Leabhar an Dalta F)

Ábhar léitheoireachta do na hArdranganna

Cogar mé seo leat arís!

An Teist

Seo, Siúd agus Eile

Ar Thóir an Toirc Bháin

Carraig na Caillí

Togha agus Rogha

Mairéad Ní Mhaonaigh (Beathaisnéis)

Leabhar Mór an Eolais (An Gúm)

Scríobhadh na leabhair seo chun freastal ar Rang 3, 4, 5 nó 6 ach is faoi fhoireann na scoile atá sé na leabhair is feiliúnaí a roghnú do gach rang. Beidh cúiseanna éagsúla le rogha na múinteoirí, e.g. caighdeán léitheoireachta na ndaltaí, ábhair spéise na ndaltaí agus daltaí atá in ilranganna.

5 Phóstaer

4 Phictiúrchárta

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Séideán Sí Fourth Class Kit”

Your email address will not be published. Required fields are marked *