Free shipping on order over €99

Séideán Sí Fifth Class Kit

130.00

Description

An Pacáiste Iomlán: Rang 5 €130

The Séideán Sí Fifth Class Kit contains all the following items: and would be an excellent resource for fifth class teachers across all primary schools.

The Kit contains all the following items:

Leabhar an Oide G (Fillteán)

• Ceachtanna bunaithe ar théamaí an Churaclaim

• Moltaí maidir le húsáid an úrscéil sa rang

• Moltaí maidir le húsáid na ‘ líochta sa rang

• Moltaí maidir le húsáid na beathaisnéise sa rang

• Teimpléid Éagsúla

• Tráth na gCeist

• Dlúthdhiosca Leabhar an Oide G

Dlúthdhiosca 1 & 2 (Scéalta, Sceitsí agus Cur síos beathaisnéiseach) Leagan Ultach, Leagan Muimhneach agus Leagan Connachtach

Fite Fuaite (Leabhar an Dalta G)

Ábhar léitheoireachta do na hArdranganna:

An Marcach Óg

Bean uasal mhisniúil (Adi Roche)

Cine Shiabhra

Sin Scéal Eile!

Féasta Filíochta

Inis seo dom!

Go Tóin Poill

Leabhar Mór an Eolais

Scríobhadh na leabhair seo chun freastal ar Rang 3, 4, 5 nó 6 ach is faoi fhoireann na scoile atá sé na leabhair is feiliúnaí a roghnú do gach rang. Beidh cúiseanna éagsúla le rogha na múinteoirí, e.g. caighdeán léitheoireachta na ndaltaí, ábhair spéise na ndaltaí agus daltaí atá in ilranganna.

6 Phóstaer

4 Phictiúrchárta

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Séideán Sí Fifth Class Kit”

Your email address will not be published. Required fields are marked *