Free shipping on order over €99

Séideán Sí Sixth Class Kit

130.00

Description

An Pacáiste Iomlán: Rang 6 €130

The Séideán Sí Sixth Class Kit contains all the following items: and would be an excellent resource for sixth class teachers across all primary schools.

The Kit contains all the following items:

Leabhar an Oide H (Fillteán)

Dlúthdhiosca 1 & 2 – Leagan Ultach, Leagan Muimhneach agus Leagan Connachtach

Fite Fuaite (Leabhar an Dalta H)

Ábhar léitheoireachta do na hArdranganna:

Úbalonga

Amstardam

I gCéin is i gCóngar

Siar agus Aniar

Dalladh Dánta

Cathal

Macdara Ó Fátharta (Beathaisnéis)

Leabhar Mór an Eolais

Scríobhadh na leabhair seo chun freastal ar Rang 5 nó 6 ach is faoi fhoireann na scoile atá sé na leabhair is feiliúnaí a roghnú do gach rang. Beidh cúiseanna éagsúla le rogha na múinteoirí, m. sh. caighdeán léitheoireachta na ndaltaí, ábhair spéise na ndaltaí agus daltaí atá in ilranganna.

2 Phóstaer

6 Phictiúrchárta

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Séideán Sí Sixth Class Kit”

Your email address will not be published. Required fields are marked *