Free shipping on order over €99

Séideán Sí Third Class Kit

160.00

Description

An Pacáiste Iomlán: Rang 3 €160

The Séideán Sí Third Class Kit contains all the following items: and would be an excellent resource for third class teachers across all primary schools.

The Kit contains all the following items:

Leabhar an Oide E (Fillteán)

• Ceachtanna bunaithe ar théamaí an Churaclaim

• Moltaí maidir le húsáid an úrscéil sa rang

• Moltaí maidir le húsáid na ‘ líochta sa rang

• Ceachtanna ábharbhunaithe – treoir don mhúinteoir

• Ceachtanna ábharbhunaithe – ábhar don dalta

Dlúthdhiosca 1 (Leagan Muimhneach, Leagan Ultach agus Leagan Connachtach)

Dlúthdhiosca

(Téacs na Leabhar Léitheoireachta: Leagan Muimhneach, Leagan Ultach, Leagan Connachtach)

Cur is Cúiteamh — Leabhar an Dalta E

Seo, Siúd agus Uile (Leabhar Mór)

Ábhar léitheoireachta do na hArdranganna

An Múinteoir Nua

An Nathair agus na Spéaclaí

Seo, Siúd agus Uile

Siotaí Sí

Mistéir Lios an Chatha

Cogar mé seo leat!

Lá an Dreoilín i gCorca Dhuibhne

Micheál Ó Conaill/Beathaisnéis

Leabhar Mór an Eolais

Scríobhadh na leabhair seo chun freastal ar Rang 3, 4, 5 nó 6 ach is faoi fhoireann na scoile atá sé na leabhair is

feiliúnaí a roghnú do gach rang. Beidh cúiseanna éagsúla le rogha na múinteoirí, e.g. caighdeán léitheoireachta na

ndaltaí, ábhair spéise na ndaltaí agus daltaí atá in ilranganna.

5 Phóstaer

4 Phictiúrchárta

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Séideán Sí Third Class Kit”

Your email address will not be published. Required fields are marked *